मा.ना. श्री. प्रवीण रामचंद्र पोटे-पाटील

पालकमंत्री

 

श्री. किरण गित्ते

जिल्हाधिकारी

इतिहास

प्राचीन इतिहासात अमरावती शहराचा उल्लेख महाभारतात आढळतो. महाभारत काळात श्रीकृष्णाने कौंडिण्यपूर या ठिकाणाहून रुक्मिणीचे हरण केले होते. श्रीकृष्णाने हरण करताना अमरावतीच्या एकवीरा देवीच्या तळाखालून ते कौडिण्यपूरपर्यंत भुयार खणले होते असे सांगतात.

««  विस्तारीत  »»

चिखलदरा पर्यटन महोत्सव २०१५

पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक-२०१४ मतदार यादी

अमरावती जिल्हाची आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती २०१५

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती, नागरिकांची सनद

वन विभागाचे सुक्ष्मकृती आराखडे

जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे सेवा प्रदान करण्याबाबतची गाववार माहिती

सहावी फेरी - रेती स्थळाचे ई-निविदा व ई-लिलाव - संकेतस्थळ

पदभरती सुचना – जिल्‍हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्‍ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त अभियोक्‍ता

निवीदा सुचना - मोर्शी नगर परिषद

जलयुक्त शिवार अभियान - Financial Proposal format

जलयुक्त शिवार अभियान - शासन निर्णय - माहिती चे प्रपत्र

जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत निवडलेली गावे

पदभरती - जिल्हा शल्य चिकीत्सक अमरावती

फेरनिवीदा - विभागीय आयुक्त कार्यालयातील शासकिय वाहने विक्रीसाठी

३१/१२/२०१६ पर्यंत सेवा निवृत्त होणारे कनिष्ठ लिपीकअव्वल कारकुन

इच्छापत्र - जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याकरिता (EOI)

अव्वल कारकून यांची १-१-२०१५ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

निवीदा सुचना - हमाली कंत्राट सन २०१४-२०१७

मंडळ अधिकारी यांची १-१-२०१४ या कालावधीतील जेष्ठता सुची व आक्षेप.

सुचना - रेती स्थळाचे ई-निविदा व ई-लिलाव बाबत प्रशिक्षण

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक

राजस्व अधिकारी यांची मासीक सभा ११-११-२०१४

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - अमरावती जिल्हा

e-Chavadi e-Mutation Workshop

विविघ विभागाअंतर्गत सुरु असलेल्‍या प्रकल्‍प व योजना यांची सध्‍य: स्थिती

जिल्हा नियोजन समिती-जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१४-२०१५

जिल्हाधिकारी अमरावती यांची दैनंदिनी माहे ऑगष्ट २०१४

अल्पसंख्याक करीता "पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परिक्षा प्रशिक्षण"

पदभरती-औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग, अकोला

फिरते आरोग्य पथक (जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग)

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा बाबतची माहिती

निवीदा सुचना - मोर्शी नगर परिषद

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती, नागरिकांची सनद

अमरावती जिल्हाची आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती २०१४

अमरावती जनगणना-2013 प्राथमिक माहिती

एफएल-3 (परवाना कक्ष) अनुज्ञप्ती राष्ट्रीय/राज्य महामार्गापासुन चे अंतर

लोकशाही दिन अंमलबजावणी - शासनाचे धोरण

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची यादी - अमरावती जिल्हा

अन्न व नागरीपुरवठा - नागरीकांची सनद २०११

अग्नि सुरक्षा परिक्षणाबाबत चे परिपत्रक

पावसाची आकळेवारी

प्रकल्पग्रस्तांची जेष्टठा यादी

दृष्टी २०१५ (प्रथम प्ररुफ)