मतदार सुविधा (Voters Help)

HANDBOOK FOR CANDIDATES

७-अमरावती (अ.जा.) लोकसभा मतदार संघ - निवडणूकीची सुचना

अमरावती जिल्हा ३१/०१/२०१४ रोजी अंतिम मतदार यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती, नागरिकांची सनद

अंतिम निवडसुची व प्रतिक्षासुची Commissioner of Police Amravati Clerk recruitment 2014 दि. २४/०२/२०१४

अंतिम निवडसुची Spl. IGP Amravati Clerk recruitment 2014 दि. २४/०२/२०१४

अंतिम निवडसुची व प्रतिक्षासुची SP Rural Amravati Clerk recruitment 2014 दि. २४/०२/२०१४

जिल्हाधिकारी कार्यालय लघुटंकलेखक पदभरती -2014 पुरवठा विभाग नियुक्ती चे आदेश दि. २२/०२/२०१४

जिल्हाधिकारी कार्यालय लघुटंकलेखक पदभरती -2014 महसुल विभाग नियुक्ती चे आदेश दि. २२/०२/२०१४

जिल्हाधिकारी कार्यालय लघुटंकलेखक पदभरती -2014 अंतिम निवडसुची व प्रतिक्षासुची दि. २०/०२/२०१४

अमरावती जिल्हाची आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती २०१४

निवीदा सुचना - मोर्शी नगर परिषद

तात्पुरती निवडसुची व प्रतिक्षासुची Commissioner of Police Amravati Clerk recruitment 2014

तात्पुरती निवडसुची व प्रतिक्षासुची Spl. IGP and SP Rural Amravati Clerk recruitment 2014

Commissioner of Police Amravati Clerk recruitment 2014

Excise Dept-Recruitment Result and Answer key

ेती घाट ई-निवीदा व ई-लिलाव सुचना

पदस्थापनेचा आदेश - मुद्रांक लिपीक टंकलेखक पदभरती -2013

पदस्थापनेचा आदेश - लिपीक टंकलेखक पदभरती -2013 १. महसुल २.पुरवठा

निवीदा सुचना - खुल्या बाजारातील साखर खरेदी

 

जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्‍याच्‍यानियुक्‍तीबाबत

 

सुचना - शिक्षक मतदारसंघ मतदार याधांचे पुनरिक्षण - नांव नोंदणी/दुरुस्ती/वगडणे बाबत चे नमुना १९ , नमुना - ७ , नमुना - ८

 

शिक्षक मतदारसंघ मतदार याधांचे पुनरिक्षण प्रारुप यादी (मराठी / इंग्रजी )

 

निवीदा सुचना - Selection of UID opretional agency

प्रेसनोट - नागरीक संपर्क केंद्र

अमरावती जनगणना-2013 प्राथमिक माहिती

एफएल-3 (परवाना कक्ष) अनुज्ञप्ती राष्ट्रीय/राज्य महामार्गापासुन चे अंतर

रस्ते विकास योजना २००१-२० मधील रस्त्यांची माहिती - रस्त्यांचे नकाशे

लोकशाही दिन अंमलबजावणी - शासनाचे धोरण्

सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची यादी - अमरावती जिल्हा

अन्न व नागरीपुरवठा - नागरीकांची सनद २०११

अग्नि सुरक्षा परिक्षणाबाबत चे परिपत्रक

अधिसूचना - हॉटेल परवाना फी वाढीबाबत

कोतवालांची तात्पुरती जेष्ठता सुची

भुसंपादन प्रकरणाची टिप्पणी - फेब्रु.२०१२ अखेर

मतदान केंद पातळी वरील अधिकारी यादी

सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान

पावसाची आकळेवारी

प्रकल्पग्रस्तांची जेष्टठा यादी

दृष्टी २०१५ (प्रथम प्ररुफ)

अमरावती जिल्हाची आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती २०१४

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती, नागरिकांची सनद

वन विभागाचे सुक्ष्मकृती आराखडे

जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे सेवा प्रदान करण्याबाबतची गाववार माहिती

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रस्त्यांचे नकाशे

शासकिय व अर्धशासकिय कार्यालयाचे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण , इतर इमारती चे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण , सहपत्र - १, सहपत्र - २

अधिकार अभिलेख - ७/१२मालमत्ता पत्रक

जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे आराखडा

आपत्ती व्यवस्थापन - दुरध्वनी क्रमांक

महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील जिल्हा. २० ३२' ते ११ ४६' उ. आणि ७६ ३८'ते ७८ २७' पू. क्षेत्रफळ १२,६२६ चौ.किमी.; लोकसंख्या २८,८७,८२६. याच्या पश्चिमेस अकोला व बुलढाणा;उत्तरेस मध्य प्रदेशातील निमाड, बेतूल व छिंदवाडा; पूर्वेस वर्धा व नागपूर आणि दक्षिणेस यवतमाळ व वाशीम हे जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात उत्तरेस मेळघाट, अचलपूर, मोर्शी आणि दक्षिणेस दर्यापूर, अमरावती व चांदूर असे सहा तालुके आहेत. जिल्ह्याची पूर्व-पश्चिम लांबी १९३ किमी. व दक्षिणोत्तर रुंदी १४५ किमी. आहे. महाराष्ट्राच्या ३.९७ टक्के क्षेत्रफळ व ३.०५ टक्के लोकसंख्या या जिल्ह्यात आहे.

प्राचीन इतिहासात अमरावती शहराचा उल्लेख महाभारतात आढळतो. महाभारत काळात श्रीकृष्णाने कौंडिण्यपूर या ठिकाणाहून रुक्मिणीचे हरण केले होते. श्रीकृष्णाने हरण करताना अमरावतीच्या एकवीरा देवीच्या तळाखालून ते कौडिण्यपूरपर्यंत भुयार खणले होते असे सांगतात.

««  विस्तारीत  »»

मेळघाट दर्शन